• 015-2140317

Veiligheid

Vertrouwenspersoon

Ckv DES wil een vereniging zijn, waar leden, ouders en vrijwilligers zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en waar iedereen met plezier kan korfballen. Om een veilige omgeving te behouden doet DES er alles aan om zaken, die dit in de weg staan, zoals treiteren, pesten, agressie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Helaas komt ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag overal voor en kan ook binnen onze vereniging plaatsvinden. ‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Vaak is het moeilijk om hierover te praten. DES zou jou hier graag bij willen helpen!

Om de drempel hopelijk weg te nemen, zijn er vanaf heden twee vertrouwenspersonen binnen DES waar je naar toe kunt: Ilse Poot en Sanne Ardesch. Zoals de naam het al zegt: Alles wordt strikt vertrouwelijk behandeld! Er gebeurt niets zonder jouw toestemming!

De vertrouwenspersonen hebben binnen DES de volgende taken:
⦁ Luisteren naar het probleem en/of klacht.
⦁ Samen bepalen of er iets gedaan moet worden en wat de te ondernemen stappen moeten zijn
⦁ Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
⦁ Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening
⦁ Preventie activiteiten.

De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen DES, niet alleen voor de leden maar ook voor de ouders en vrijwilligers.

Ilse en Sanne zijn uiteraard aan te spreken op de club of via de mail: vertrouwenspersoon@ckvdes.nl

Ilse Poot Sanne Ardesch

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportpark Biesland is vanaf 31 maart rookvrij langs de lijn

De besturen van de drie sportverenigingen op sportpark Biesland hebben met elkaar gesproken over een rookvrij sportpark. De reden hiervan is dat sporten gezond is, en (mee)roken juist niet. Roken en sport passen eigenlijk niet bij elkaar.

De volgende generatie rookvrij…… dat zou voor onze dus ook uw kinderen prachtig zijn. Laten wij kinderen het goede voorbeeld geven en help daarbij om de stap naar een rookvrij sportterrein te zetten. Hiermee willen we de jeugd beschermen tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Daarnaast bieden de sportverenigingen iedereen een gezonde en veilige sportomgeving.

Hieraan willen de besturen, vast samen met alle leden en bezoekers, een bijdrage leveren.
Het sportpark is vanaf 25 augustus rookvrij! Iedereen is en blijft welkom op onze verenigingen, ook rokers! Voor hen wordt er bij elke vereniging een speciale rookplek ingericht waar roken nog wel is toegestaan. Bij DES wordt er voor 25 augustus een rookplek ingericht aan de achterzijde van het clubhuis.

Hoe zetten wij gezamenlijk de eerste stap? Vanaf 31 maart willen wij de afspraak met rokers maken dat het sportpark langs de lijn tijdens trainingen en wedstrijden rookvrij is. Hierbuiten is roken nog wel toegestaan op het sportpark.
Vanaf 25 augustus, als de speciale rookplekken bij de verenigingen zijn ingericht, zal roken te alle tijden alleen toegestaan zijn op deze speciale rookplekken.

Als je nog vragen hebt, stel deze dan aan een van de bestuursleden van de vereniging.

Dank alvast voor de medewerking!