• 015-2140317

In memoriam

In memoriam: Jaap Schreuder

Woensdag 15 mei jl. bereikte ons het droevige bericht, dat op 86 jarige leeftijd de heer Jaap Schreuder is komen te overlijden. Het leven van Jaap Schreuder heeft grotendeels in het teken gestaan van korfbal in het algemeen en DES in het bijzonder. Jaap was in 1954 al actief als bestuurslid jeugdcommissie van ckv DES. In de periode van 1954 tot 1966 heeft Jaap vele kaderfuncties bekleed. In 1963 is Jaap benoemd tot Lid van Verdienste. Naast zijn werkzaamheden voor DES  is Jaap Schreuder vele jaren een top scheidsrechter geweest bij de KNKV met als hoogtepunten diverse interland wedstrijden voor de internationale korfbalbond IKF.

Tot 3 jaar geleden was Jaap een gezien supporter in de Hoornbloem en op het sportpark Biesland. Met een scherpe geest en vanuit een groot korfbalhart  becommentarieerde hij de wedstrijden. Zijn gezondheid werd steeds slechter. Hierdoor was hij niet meer in staat om de wedstrijden bij te wonen. Helaas heeft hij door zijn slechter wordende gezondheid de gouden sportspeld van de Gemeente Delft, waarvoor hij door het bestuur was voorgedragen, niet meer in ontvangst kunnen nemen.

Wij gedenken de heer Jaap Schreuder en zullen zijn markante persoonlijkheid missen. Zijn familie en naasten wensen wij veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens het bestuur en vereniging ckv DES,
Jan Deurloo
voorzitter

 

Jaap was als scheidsrechter resoluut, streng maar ook soepel in de omgang. Een bijzonder combinatie van persoonlijke kwaliteiten die maakten dat hij in de wedstrijd de baas was maar met zachte hand de wedstrijd leidde. Bekend is hij door zijn manier om overtredingen die de speler ongezien dacht te kunnen plegen toch van een standje te voorzien. In het voorbij lopen fluisterde hij je dan snel in je oor “ik heb het heus wel gezien en dit is echt de laatste keer”. Na de wedstrijd was Jaap een graag geziene en lang nablijvende gast in vele kantines van de korfbalverenigingen in Nederland. Ook na het afsluiten van zijn carrière als scheidsrechter was Jaap nog regelmatig actief als scheidsrechter. Kwam er een scheidsrechter niet opdagen bij een thuiswedstrijd van DES, Jaap kon altijd wel een fluitje vinden, trok zijn schoenen uit en floot op sokkenvoeten de wedstrijd op zijn bekend manier en als nooit tevoren.

Jaap bleef zich met korfbal en DES bezig houden. Alle nieuwtjes hield hij bij, de wedstrijdverslagen in de krant pluisde hij na en over elke wedstrijd die hij bij DES zag gaf hij na afloop een uitgebreide persoonlijke analyse tot en met persoonlijke tips aan de DES-spelers. Het tekent zijn betrokkenheid bij DES dat hij tot voor enkele jaren hele dagen in de sporthal en op het veld te vinden was om alle wedstrijden van hoog tot laag, van klein tot groot te zien vanaf zijn stoel in de zaal. Jaap was geen man voor de tribune, hij wilde contact, met spelers, coaches en scheidsrechters. En na afloop van de lange dag een glaasje rode wijn om vervolgens op z’n fietsje naar huis te rijden en op maandag de draad weer op te pakken met het programma van komende wedstrijden in de DESSER en de verslag in de krant.

Door achteruitgaande gezondheid moest Jaap de laatste jaren verstek laten gaan. Zijn fiets moest hij laten staan en slechts korte afstanden kon hij lopend overbruggen. Dat ging hem echt aan het hart maar zijn betrokkenheid bij DES bleef onverminderd. We misten hem toen al bij DES maar ook bij andere korfbalverenigingen. Als je vertelde dat je van DES was, was vaak de tegenvraag “hoe is het met Jaap”? Jaap was ook buiten DES heel bekend in korfballend Nederland.

Met zijn overlijden verliest DES een prominent en markant lid. Korfbal Nederland verliest een groot en zeer betrokken scheidsrechter. Wij zullen Jaap missen als commentator, soms criticaster maar vooral als korfbalvriend. Rechtlijnig en recht door zee, zo blijft Jaap in onze gedachten voortleven.

Erik Kraaij
Oud bestuurslid DES