Sinds enige tijd zijn we weer aan het trainen bij DES. Dit gaat heel goed en zelfs zo goed dat er weer meer mag! Ook de groep van 13 tot 18 jaar kan weer gewoon trainen, echter naast de trainingen blijven de maatregelen van kracht!

De veiligheid van trainers, kinderen, ouders en iedereen die komt trainen staat voorop. Dit document beschrijft het plan dat we hebben om de trainingen in nog beter te laten verlopen. We blijven wel de kanttekening maken dat we scherp in de gaten houden hoe de ontwikkelingen zijn en wat wel en niet werkt. Zo nodig zullen we nog meer aanpassingen doen. Wij vragen daarbij om ieders flexibiliteit. Dit plan zal voornamelijk duidelijkheid moeten scheppen en als fundament dienen voor het zo goed mogelijk aanbieden van trainingen.

Om de trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:

Trainingen

 • Kom alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt.
 • De trainingsavonden zijn maandag en woensdag (op verzoek van het sportpark)
 • De jeugd tot 12 jaar (F, E, D, C deels*) kunnen ‘normaal’ trainen. De training duurt van 18:00 tot 19:00
 • De jeugd van 12 tot 18 jaar (A, B, C deels*) kunnen ‘normaal’ trainen, voor en na de training blijft de 1,5m afstand van elkaar gehandhaafd! De training duurt van 19:30 tot 20:30
 • De senioren van 18 jaar en ouder dienen de gehele tijd, ook tijdens de training, 1,5m afstand te houden. De training duurt van 21:00 tot 22:00
 • Op maandag trainen DES 1, 2 en 3. Op woensdag trainen DES 4, 5, 6 en 7.
 • De peuters en kangoeroes trainen op zaterdag van 10:00 tot 11:00 uur.
 • Kleedkamers en douches van de DES kantine blijven gesloten. Kom dus in je sportkleren naar DES en douche achteraf thuis.
 • Toiletten zijn gesloten met uitzondering van:
  • Sanitaire noodgevallen in overleg met de trainers
  • Trainers die bij DES blijven, omdat ze daarna zelf gaan trainen.
 • Na afloop van de training is er de mogelijkheid voor spelers en trainers om de handen te desinfecteren.

Ouders op het sportpark

Ouders mogen het sportpark niet betreden. Voor alle verenigingen op het sportpark tezamen geldt dat er maximaal twintig ouders op de parkeerplaats mogen zijn. Hierom zijn de volgende punten van belang:

Naar de training gaan, brengen en ophalen

 • Kom zo veel mogelijk op de fiets én gebruik het DES hek om je fiets te stallen.
 • De parkeerplaats is alleen open om kinderen te brengen en te halen (‘kiss and ride’ principe) en niet om te parkeren. Gebruik bij voorkeur alleen het draaihek aan DES kant van de parkeerplaats; de andere ingang is voor de andere verenigingen.
 • Ouders zijn niet langs de velden aanwezig tijdens de training.
  • Uitzondering hierop kunnen mogelijk ouders zijn van de kangoeroes en peuters op zaterdag. Als kinderen het te spannend vinden om alleen te zijn, kan de ouder van dat kind blijven, in overleg met de trainer. Het aantal aanwezigen willen we echt zo veel mogelijk beperken. Zie ook Ouders op het sportpark.
 • Er zit een half uur tussen het einde van training voor de groep van tot 12 jaar en de groep van 12 tot 18 jaar om geen piek in aantal aanwezigen te krijgen bij het halen/brengen/weggaan/arriveren van kinderen.

Voor de trainers

 • Kom alleen als je geen klachten hebt
 • We gebruiken alleen het DES- en DKC-kunstgrasveld (als DES). De andere verenigingen gebruiken de andere (kunst)grasvelden.
 • EHBO ruimte is in noodgevallen alleen bereikbaar van buitenaf.
 • Er gaat maximaal één persoon in het materiaalhok. Eén trainer kan het materiaal buiten het hok leggen. Van daar kan het verder worden Bij het opzetten van het materiaal heeft men handschoenen aan. Trainers zorgen dat vooraf het veld klaar staat. Materiaal wordt met handschoenen aan- en afgevoerd.
 • Na gebruik worden de materialen gedesinfecteerd door de beheerder van het sportpark.
 • Eén trainer per team vangt de kinderen voor de training op bij het hek van DES.
 • Eén trainers per team zorgt er na afloop van de training voor dat de kinderen terecht komen bij de ouders die hen ophalen.
 • Trainers zorgen onderling dat zij 1,5 meter afstand houden.
 • Handschoenen en handalcohol wordt geregeld vanuit DES.

Voor de senioren

 • Kom alleen als je geen klachten hebt.
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets én gebruik het DES hek om je fiets te stallen.
 • Er zijn enkele plekken beschikbaar om te parkeren op de parkeerplaats.
 • Er mogen maximaal 16 spelers op een korfbal veld. Onze kunstgras velden zijn wat groter dus hanteren wij een maximum van 20 spelers per kunstgrasveld.
 • Alle kunstgrasvelden zijn beschikbaar.
 • EHBO ruimte is in noodgevallen alleen bereikbaar van buitenaf.
 • Er gaat maximaal één persoon in het materiaalhok.
 • Bij het opzetten van het materiaal heeft men handschoenen aan. Materiaal wordt met handschoenen aan- en afgevoerd.
 • Na gebruik worden de materialen gedesinfecteerd door de beheerder van het sportpark
 • Palen en voeten liggen al op de velden en blijven daar.
 • Zorg onderling dat je 1,5 meter afstand houd.
 • Handschoenen en handalcohol wordt geregeld vanuit DES.

De JTC en STC dragen zorg voor de aanwezigheid van trainers/begeleiders. Dit zijn veelal jonge trainers. De trainers worden gevraagd of ze niet in de risicogroep te vallen en of zij bereid zijn hun normale trainingen weer te geven.
De senioren van 18 jaar en ouder dienen 1,5m afstand te houden. Een schotparcours o.i.d. kan uitkomst bieden. De trainers zullen hier zo goed mogelijk invulling aan geven.

Trainingstijden

In verband met spreiding op het sportpark zullen we op maandag en woensdag gaan trainen volgens onderstaande rooster:

De kangoeroes en de peuters trainen elke zaterdag van 10 tot 11 uur op het gras.

Kinderen buiten DES de kans geven om te sporten

Vanwege de coronamaatregelen hebben kinderen een flinke periode veel thuis gezeten en weinig kunnen sporten. Sporten is voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen, erg belangrijk. We willen hierom graag alle kinderen de mogelijkheid te geven bij ons te komen sporten. Alle kinderen van DES worden dan ook van harte uitgenodigd vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen. Heb je vragen of wil je meer informatie over korfballen bij DES? Mail dan naar korfballen@ckvdes.nl.

Tot slot

We hopen allemaal dat we op een veilig manier weer lekker kunnen bewegen Mogelijk zullen er nog best wat aanpassingen komen in de manier van aanpak rondom de trainingen. We hopen op jullie medewerking hierbij.

Mocht je vragen hebben óf goede ideeën waarop we onze trainingen veiliger kunnen laten verlopen. Of toegankelijker kunnen maken voor niet-leden. Neem dan contact op via sjoerd@ckvdes.nl.